Zorg zonder zorgen
      

 

Verpleging

Verpleegkundige hulp kan nodig zijn, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of voor wondverzorging, toedienen van injecties en voor het gebruik van medicijnen. U kunt rekenen op onze hulp, ongeacht het gaat om een korte of langere termijn. In uw omgeving en op een manier die bij u past.

Persoonlijke verzorging

Hulp bij wassen, aankleden, bed opmaken, toiletbezoek, eten en drinken, maar ook de was draaien en drogen of andere huishoudelijke hand- en spandiensten.