Zorg zonder zorgen
Plan direct uw intake, geen Wachtlijst!    

Zorgaanvraag

Intake

De verpleegkundige brengt samen met specialisten, de cliënt en/of andere betrokkenen de woon- en leefsituatie van de cliënt in kaart. De intake is onderdeel van het zorgleefplan. Door aanvullende gegevens van bijvoorbeeld de huisartsen, psycholoog, maatschappelijk werker en mantelzorger, kunnen we het zorgprobleem formuleren.

 Zorgbeschrijving

Wij beschrijven per functie de activiteiten van onze zorgleveringen; wat doet de zorgverlener per dag, week, of incidenteel? Zo zijn we goed op de hoogte welke specifieke zorg nodig is. Ook weten we wat er gebeurt als onze cliënt deze zorg niet zou krijgen. Op deze manier krijgen we een duidelijk beeld van wat de cliënt wel of niet kan. De zorgbeschrijving vormt de rode draad in het opgestelde zorgleefplan. 

Zorgleefplan

Bij het formuleren van een zorgprobleem gebruiken wij de gegevens die we uit de intake hebben verzameld. We interpreteren gegevens uit het anamnesegesprek, observaties en onderzoeken. Zo wordt het zorgprobleem duidelijk. Als het probleem juist beschreven is, leidt de verpleegkundige de zorgdoelen af en stelt een plan van aanpak op. De zorgbeschrijving vormt een belangrijk onderdeel van het zorgleefplan.

Aanvragen

Zorg die moet worden aangevraagd wordt door verpleegkundige opgesteld na overleg met huisarts, maatschappelijk werker en/of specialiste(n), zoals ouderenadviseur, cliëntondersteuner, psycholoog en ziekenhuis.


Persoonsgebonden Budget (PGB)

U kunt bij Ari Care zorg inkopen met een PGB. Onze verpleegkundige zal dan helpen met het opstellen van een zorgbeschrijving en geeft advies bij de indiening van het PGB-aanvraagformulier. 

Wilt u meer weten over het Persoonsgebonden budget (Pgb)? Bekijk deze pagina. 


Zorgverzekeringswet (Zvw)

U kunt bij Ari Care persoonlijke verzorging en verpleging krijgen vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Uw zorgkosten wordt dan vergoed door uw zorgverzekeraar. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om achter te komen of u in aanmerking komt.