Zorg zonder zorgen
Plan direct uw intake, geen Wachtlijst!    

Over Ari Care

Missie


Ari Care is er voor zorgvragers in de samenleving die zorg nodig hebben. De missie van Ari Care staat voor verlenen van goede zorg met als doel dat zorgvragers hun gezondheid behouden Onze bijdrage is dat de zorg betaalbaar blijft en voor een ieder toegankelijk is.
 

Visie

Ari Care gelooft in de kracht van ieder mens. Religie en afkomst moet geen belemmering zijn om hun doel te bereiken.
Ari Care gelooft dat ieder mens invloed heeft op zijn eigen leven en daar het gevoel van eigenwaarde kan ontleden. Eigen kracht door het vergroten van de weerbaarheid samen met professionals en mantelzorgers wordt een netwerk gevormd met als doel passende zorg te verlenen. De medewerkers zijn optimaal betrokken in het proces en hun deskundigheid wordt door middel van scholing bijgehouden zodat de kwaliteit geborgd blijft.

 Belangrijke waarden en normen hierbij zijn:

▪ Het behoud van eigenheid en autonomie;

▪ Het behoud van volwaardig burgerschap;

▪ Het werken vanuit de mogelijkheden van mensen;

▪ Het behoud van kwaliteit van leven;

▪ Een stimulerende leefomgeving;

▪ Het respecteren van privacy;

▪ Het behoud van een vertrouwde omgeving


Uitsluitingscriteria cliënten thuiszorginstellingen

Wij vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze reden hanteren we transparante uitsluitingscriteria.

Ari Care kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:

·        Met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;

·        Die de hulp van Ari Care niet accepteren;

·        Die andere cliënten of medewerkers discrimineren;

·        Met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;

·        Met wegloopgedrag;

·        Die suïcidaal gedrag vertonen;

·        Met claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn in de woning wat zich uit in storend gedrag voor anderen;

·        Met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht;

·        Met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen;

·        Met actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;

·        Met zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn;

·        Met psychoses;

·        Met agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep;

·        Met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.


Klachtenreglement

We vinden het fijn wanneer u ons laat weten dat u een klacht hebt of dat u niet tevreden bent. Dan kunnen wij er voor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Misschien is er sprake van een misverstand en bent u geholpen met een duidelijke uitleg. Wij kunnen u vragen beantwoorden of kunnen samen op zoek gaan naar een oplossing. Blijf dus niet alleen met uw klacht zitten, maar ga met ons in gesprek. Zo verbeteren we de zorg, niet alleen voor uzelf, maar ook voor anderen.

Lees hier het volledige klachtenreglement 


Privacyreglement

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de cliënten en de zorgorganisatie en staat daarmee hoog op de bestuurlijke agenda. Zorgorganisaties zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van cliënten.

Lees hier het volledige privacyreglement